חוגי שחייה שנתיים לילדים - (קאנטרי סביון)

ב2swim מייחסים חשיבות רבה לחלוקה לקבוצות לפי רמות.

חוגי שחייה למתחילים:


שנה א' –

מיועד לילדים שהשלימו בהצלחה קורס לימוד שחייה בסיסי ולבעלי מיומנות בסיסית בשחייה (גילאי 6-8).
במהלך החוג השנתי יתמקדו הילדים בשיפור טכניקת שחיית החתירה אשר נלמדה בקורס השחייה ובלימוד סגנונות הגב והחזה.
מטרת החוג הינה שליטה טובה בסגנונות הגב, חתירה וחזה.
משך השיעור הינו 45 דקות, עד 12 ילדים בקבוצה


שנה ב' –

מיועד לילדים ממשיכים מרמה א/ילדים שסיימו קורס שיפור סגנון, ולילדים ששוחים שני סגנונות ( גילאי 8-10).
במהלך החוג השנתי יתמקדו הילדים בשיפור טכניקות שחיית החתירה, גב וחזה.
מטרת החוג הינה שליטה טובה בסגנונות הגב, חתירה וחזה.
בנוסף, תחילת עבודה על מרכיבי הכושר הגופני – גמישות, מהירות.
משך האימון הינו 45 דקות, עד 16 ילדים בקבוצה


שנה ג' –

מיועד לילדים בעלי שליטה טובה בשלושת סגנונות השחייה – חתירה, גב וחזה (גילאי 9-11).
מטרת החוג היא שיפור טכניקת השחייה בסגנונות חתירה, גב וחזה. כמו כן, לימוד שחיית פרפר.
בנוסף, עבודה על מרכיבי כושר כגון כח, גמישות וסיבולת.
במידת הרצון והיכולת, ישולבו הילדים בהכנה לקבוצת טרום נבחרת.
משך האימון הינו .45 דקות, עד 16 ילדים בקבוצה


חוגי שחייה למתקדמים:

קבוצת נוער –

מיועדת לילדים המעוניינים לעסוק בפעילות גופנית באופן קבוע ושולטים בשלושה סגנונות שחייה (גילאי 11-13).
מטרת החוג: שיפור טכניקת השחייה בכל ארבעת הסגנונות.
בנוסף, עבודה על מרכיבי כושר גופני: כח, גמישות, מהירות, סיבולת וסיבולת מהירות.
משך האימון 45 דקות.


קבוצת בוגרים–

מיועדת לילדים המעוניינים לעסוק בפעילות גופנית באופן קבוע ושולטים בשלושה סגנונות שחייה (גילאי 14+).
מטרת החוג: שיפור טכניקת השחייה בכל ארבעת הסגנונות.
בנוסף, עבודה על מרכיבי כושר גופני: כח, גמישות, מהירות, סיבולת וסיבולת מהירות.
משך האימון 60 דקות.
במהלך האימון שוחים הילדים למרחק של 2000-2500 מ'.


ההרשמה לחוגים השנתיים בכפוף לאימון ניסיון / המלצת מדריך השחייה

שם הפעילותתאריך פתיחהימים ושעותמחיר פעילותלינק תשלום
נוער08/01/2024שני וחמישי 18:00-19:00410 ₪ לחודשלהרשמה ותשלום
בוגרים08/01/2024שני וחמישי 19:00-20:00410 ₪ לחודשלהרשמה ותשלום
רמה א09/01/2024שלישי 17:30-18:15310 ₪ לחודשלהרשמה ותשלום
רמה ב/ג09/01/2024שלישי 18:15-19:00310 ₪ לחודשלהרשמה ותשלום
רמה א12/01/2024שישי 13:00-13:45310 ₪ לחודשלהרשמה ותשלום
רמה ב/ג12/01/2024שישי 13:45-14:30310 ₪ לחודשלהרשמה ותשלום
קבוצת ראשנים03/05/2024ימי שישי 15:50-16:35390 ₪ לחודשלהרשמה ותשלום
חוג שחייה פעם בשבועבתיאום מראש310 ₪ לחודשלהרשמה ותשלום
שם הפעילותנוער
תאריך פתיחה08/01/2024
ימים ושעותשני וחמישי 18:00-19:00
מחיר410 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותבוגרים
תאריך פתיחה08/01/2024
ימים ושעותשני וחמישי 19:00-20:00
מחיר410 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה א
תאריך פתיחה09/01/2024
ימים ושעותשלישי 17:30-18:15
מחיר310 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ב/ג
תאריך פתיחה09/01/2024
ימים ושעותשלישי 18:15-19:00
מחיר310 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה א
תאריך פתיחה12/01/2024
ימים ושעותשישי 13:00-13:45
מחיר310 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ב/ג
תאריך פתיחה12/01/2024
ימים ושעותשישי 13:45-14:30
מחיר310 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותקבוצת ראשנים
תאריך פתיחה03/05/2024
ימים ושעותימי שישי 15:50-16:35
מחיר390 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותחוג שחייה פעם בשבוע
תאריך פתיחה
ימים ושעותבתיאום מראש
מחיר310 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
דילוג לתוכן