חוגי שחייה שנתיים לילדים - (קיסריה - גו אקטיב)

ב2swim מייחסים חשיבות רבה לחלוקה לקבוצות לפי רמות.

חוגי שחייה למתחילים:


שנה א' –

מיועד לילדים שהשלימו בהצלחה קורס לימוד שחייה בסיסי ולבעלי מיומנות בסיסית בשחייה (גילאי 6-8).
במהלך החוג השנתי יתמקדו הילדים בשיפור טכניקת שחיית החתירה אשר נלמדה בקורס השחייה ובלימוד סגנונות הגב והחזה.
מטרת החוג הינה שליטה טובה בסגנונות הגב, חתירה וחזה.
משך השיעור הינו 45 דקות, עד 12 ילדים בקבוצה


שנה ב' –

מיועד לילדים ממשיכים מרמה א/ילדים שסיימו קורס שיפור סגנון, ולילדים ששוחים שני סגנונות ( גילאי 8-10).
במהלך החוג השנתי יתמקדו הילדים בשיפור טכניקות שחיית החתירה, גב וחזה.
מטרת החוג הינה שליטה טובה בסגנונות הגב, חתירה וחזה.
בנוסף, תחילת עבודה על מרכיבי הכושר הגופני – גמישות, מהירות.
משך האימון הינו 45 דקות, עד 16 ילדים בקבוצה


שנה ג' –

מיועד לילדים בעלי שליטה טובה בשלושת סגנונות השחייה – חתירה, גב וחזה (גילאי 9-11).
מטרת החוג היא שיפור טכניקת השחייה בסגנונות חתירה, גב וחזה. כמו כן, לימוד שחיית פרפר.
בנוסף, עבודה על מרכיבי כושר כגון כח, גמישות וסיבולת.
במידת הרצון והיכולת, ישולבו הילדים בהכנה לקבוצת טרום נבחרת.
משך האימון הינו .45 דקות, עד 16 ילדים בקבוצה


חוגי שחייה למתקדמים:

קבוצת נוער –

מיועדת לילדים המעוניינים לעסוק בפעילות גופנית באופן קבוע ושולטים בשלושה סגנונות שחייה (גילאי 11-13).
מטרת החוג: שיפור טכניקת השחייה בכל ארבעת הסגנונות.
בנוסף, עבודה על מרכיבי כושר גופני: כח, גמישות, מהירות, סיבולת וסיבולת מהירות.
משך האימון 45 דקות.


קבוצת בוגרים–

מיועדת לילדים המעוניינים לעסוק בפעילות גופנית באופן קבוע ושולטים בשלושה סגנונות שחייה (גילאי 14+).
מטרת החוג: שיפור טכניקת השחייה בכל ארבעת הסגנונות.
בנוסף, עבודה על מרכיבי כושר גופני: כח, גמישות, מהירות, סיבולת וסיבולת מהירות.
משך האימון 60 דקות.
במהלך האימון שוחים הילדים למרחק של 2000-2500 מ'.


ההרשמה לחוגים השנתיים בכפוף לאימון ניסיון / המלצת מדריך השחייה

מערכת החוגים בבריכת גו אקטיב בקיסריה:

שם הפעילותתאריך פתיחהימים ושעותמחיר פעילותלינק תשלום
רמה ב01/09/2023ראשון ורביעי 16:45390 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה ג01/09/2023ראשון ורביעי 18:15390 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
בוגרים01/09/2023ראשון ורביעי 19:00390 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה ג01/09/2023שני וחמישי 16:45390 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה ב'שני וחמישי 18:15390 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
נוער01/09/2023שני וחמישי 19:00390 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה ב01/09/2023שלישי 17:45300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה ג01/09/2023שלישי 18:30300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
נוער01/09/2023שלישי 19:15300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה ג01/09/2023שישי 14:00300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה ב01/09/2023שישי 14:45300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה א10/10/2023ימי שלישי 16:30300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה א07/11/2023ימי שלישי 18:00300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה א17/11/2023ימי שישי 14:30300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
רמה א12/10/2023ימי חמישי 18:15300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
חוג שחייה פעם בשבוע01/09/2023בתיאום מראש300 ₪ לחודש להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ב
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותראשון ורביעי 16:45
מחיר390 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ג
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותראשון ורביעי 18:15
מחיר390 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותבוגרים
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותראשון ורביעי 19:00
מחיר390 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ג
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותשני וחמישי 16:45
מחיר390 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ב'
תאריך פתיחה
ימים ושעותשני וחמישי 18:15
מחיר390 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותנוער
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותשני וחמישי 19:00
מחיר390 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ב
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותשלישי 17:45
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ג
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותשלישי 18:30
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותנוער
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותשלישי 19:15
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ג
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותשישי 14:00
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה ב
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותשישי 14:45
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה א
תאריך פתיחה10/10/2023
ימים ושעותימי שלישי 16:30
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה א
תאריך פתיחה07/11/2023
ימים ושעותימי שלישי 18:00
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה א
תאריך פתיחה17/11/2023
ימים ושעותימי שישי 14:30
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותרמה א
תאריך פתיחה12/10/2023
ימים ושעותימי חמישי 18:15
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
שם הפעילותחוג שחייה פעם בשבוע
תאריך פתיחה01/09/2023
ימים ושעותבתיאום מראש
מחיר300 ₪ לחודש
להרשמה ותשלום
דילוג לתוכן