תקנון שיעורים פרטיים

  • בעת ביטול עד השעה 18:00 ביום הקודם ליום השיעור ,יש לבצע את הביטול ישירות דרך האפליקציה. במקרה זה ניתן יהיה להשתבץ לשיעור חלופי.
  • ביטול מפגש לאחר השעה 18:00 ביום הקודם ליום לטיפול , יחויב המשתתף בתשלום מלא.
  • ניתן לנצל את השיעורים שנרכשים עד שנה מיום הרכישה.
  • ידוע לנו, כי אם לא נעמוד בתשלום הפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות באופן מיידי.
  • בקשה לביטול תשלום והחזר כספי עבור שיעורים עתידיים תטופל בניכוי דמי סליקת אשראי בסך 5% מהעיסקה וזאת עד 21 ימי עסקים מבקשת הביטול.