תקנון קייטנת שחייה

 1. אנו מאשרים את כניסת ילדנו למים במהלך פעילות הקייטנה
 2. במסגרת פעילות הקייטנה בה לוקח חלק בנכם/בתכם, אנו מצלמים תמונות,על מנת שנוכל לפרסם מעת לעת תמונות של ילדכם ברשתות החברתיות.
 3. אנו מצהירים בזאת כי לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה/במחנה.במידה וקיימות מגבלות רפואיות יש ליצור קשר עם משרדי השחייה בטלפון 03-9788833
 4.  ידוע לנו כי החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לרכושנו במהלך השתתפות בפעילות במרכז לרבות לנזק לרכוש כתוצאה מגניבה אבדן וכיו"ב.
 5. נהלי ביטול השתתפות:
  א. ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקייטנה יזוכה בהחזר תשלום מלא למעט עמלת סליקת אשראי בגובה 2% מהתשלום.
  ב. ממועד פתיחת הקייטנה ועד תום השבוע הראשון לפעילות, ביטול מכל סיבה שהיא, יחויב ב – 50% מהתשלום.
  ג. לאחר תום השבוע הראשון לפעילות, לא יתאפשר ביטול הפעילות ו/או החזר כספי .