לוח פעילות קאנטרי אורנית 2015/16

להלן לוח הפעילות חוגי השחייה באורנית

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי