לוח פעילות מרכז ספורט לידר 2014-15

להלן לוח הפעילות במרכז ספורט לידר

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי