לוח פעילות בפקולטה לחקלאות 2015/16

להלן לוח פעילות החוגים בפקולטה לחקלאות:

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי