קורסי קיץ 2018: גבעת שמואל-הולמס פלייס

חודשתאריך פתיחהתאריך סיום*ימי הקורס שעות הקבוצות
      
אפריל24.41.6ג,ו ג 16:45, 17:30, 18:15 /
ו 13:30, 14:15, 15:00
      
מאי17.528.6ב,ה 16:30, 17:15, 18:00
 16.527.6א,ד 16:45, 17:30, 18:15
 

* תאריך סיום משוער