קורסי קיץ 2018: באר יעקב-בריכת יוענה

חודשתאריך פתיחהתאריך סיום*ימי הקורס שעות הקבוצות
      
מאי16.527.6ב,ד 16:30, 17:15, 18:00
      
 17.526.6ג,ה 16:30, 17:15, 18:00
      

* תאריך סיום משוער