קורסי קיץ 2018: אורנית

חודשתאריך פתיחהתאריך סיום*ימי הקורס שעות הקבוצות
      
אפריל24.41.6ג,ו ג 16:30, 17:15, 18:00 /
ו 13:30, 14:15, 15:00
      
יוני5.613.7ג,ו ג 16:30, 17:15, 18:00 /
ו 13:30, 14:15, 15:00 
      

* תאריך סיום משוער