קורסי קיץ 2018: אורנית

חודש תאריך פתיחה תאריך סיום* ימי הקורס   שעות הקבוצות
           
אפריל 24.4 1.6 ג,ו   ג 16:30, 17:15, 18:00 /
ו 13:30, 14:15, 15:00
           
יוני 5.6 13.7 ג,ו   ג 16:30, 17:15, 18:00 /
ו 13:30, 14:15, 15:00 
           

* תאריך סיום משוער