קורסי קיץ 2018:רחובות-מרכז הספורט פקולטה לחקלאות

חודשתאריך פתיחהתאריך סיום*ימי הקורס שעות הקבוצות
      
אפריל23.44.6ב,ד 16:30, 17:15
      
מאי1.58.6ג,ו ג 16:30, 17:15, 18:00 /
ו 13:30, 14:15, 15:00
      

* תאריך סיום משוער